ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
اسلاید یک
اسلاید سه
اسلاید چهار
حاميان و همکاران هفتمين کنفرانس بين المللي برندآرشيو
آخرين خبرها از هفتمين کنفرانس بين المللي برندآرشيو
اهداف هفتمین کنفرانس بین المللی برند

اهداف هفتمین کنفرانس بین المللی

اهداف هفتمین کنفرانس بین المللی برند
اطلاعيه هاي هفتمين کنفرانس بين المللي برندآرشيو
برگزاری اولین جلسه سیاست گزاری کنفرانس بین المللی برند

برگزاری اولین جلسه سیاست گزاری

اولین جلسه شورای سیاست گزاری کنفرانس برند در محل دبیرخانه دائمی تشکیل شد و ساختار اصلی
اعلام ریاست شورای سیاست گزاری هفتمین کنفرانس بین المللی برند

اعلام ریاست شورای سیاست گزاری

رییس شورای سیاست گزاری دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران