ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» محور های هفتمین کنفرانس بین المللی برند
محور های هفتمین کنفرانس بین المللی برند
محور های هفتمین کنفرانس بین المللی برند
1.توسعه و ترویج موضوع مالکیت فکری و مسائل حقوقی از طریق ارائه کارگاه های اموزشی و سخنرانی ها
2.کمک به ارتقاء فرهنگ برند سازی کشور
3.مورد کاوی از برند های موفق داخلی