ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس بین المللی برند
شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس بین المللی برند
شورای سیاست گذاری هفتمین کنفرانس بین المللی برند
 
 
رئیس شورای سیاست گذاری
جناب آفای دکتر محمد نهاوندیان / رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
 
اعضای شورای سیاست گذاری
دکتر یحیی آل اسحاق / رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ، معادن و کشاورزی تهران